Kreedz Stats

kzra_aim_mp5

World Record (cosy)00:13.00 by Quality
Kzru Record --:--.--
Map Info
Played Times 37
Map Rank Not ranking
Votes 0

# Name Time CheckPoint GoCheck Date Weapon

stopban

00:20.00

1

1

25.04.2021

usp

Drawh1st0ry

00:22.21

5

2

13.10.2023

knife

katty*

00:22.26

8

1

25.04.2021

usp

4

VLD_XXL

00:22.41

5

1

21.10.2021

usp

5

बाबा नाम के

00:24.33

4

2

13.05.2021

knife

6

nolic

00:26.74

5

2

17.02.2022

usp

7

Dmitrich!

00:27.21

6

1

17.03.2021

usp

8

War1q

00:28.67

4

1

02.05.2023

usp

9

Frenky

00:30.57

5

3

04.01.2021

usp

10

+{6aTapeuka]-

00:35.05

7

2

25.02.2021

scout

11

[RedBull] *annutka*

00:35.59

3

3

17.03.2021

usp

12

To4ka(-_-)

00:44.15

12

6

30.03.2019

knife

13

Kőŗõŋå csgorun.org CS.FAIL

00:46.48

5

3

15.09.2020

knife

14

TwO4Ka

01:52.49

19

7

13.05.2021

knife